| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Näited projektidest

Page history last edited by Laine 14 years, 10 months ago

Projekt „Voices Of The World”. Projekt on loodud selleks, et võimaldada erinevates keeltes kõnelevatel lastel oma "hääl" kuuldavaks teha. Igal kuul on erinev ülesanne. Näiteks laulavad lapsed omas keeles tuntud lastelaule või õpivad numbreid 1 – 10-ni. Teemade valik ei ole piiratud ning võimalik on kaasata kõiki kooliastmeid. Projektiga on liitunud lisaks Eestile, Šotimaa, Austraalia, Kreeka, Norra, Inglismaa ja Ameerika Ühendriigid.

 

Viimsi Keskkoolis juhib projektitööd õpetaja Kairi Laane.

 

Projekt „Virtual art exhibition”. Projektis osalevad Eesti, Leedu, Poola ja Hollandi koolide 1.klasside õpilased. Nagu ka pealkiri ütleb, on projekt suunatud kunstiõpetuse ja käelise tegevuse arendamisele. Ühisesse virtuaalkeskkonda panevad õpilased üles erinevatel teemadel ja tehnikas tehtud töid. Tatu Hiie koolis juhib projektitööd õpetaja Tiina Põllu.

 

Projekt „Popular Dances”. Lisaks kahe riigi tantsude traditsioonidele, jagavad noored artiklite vahendusel infot ka oma maa, toidukultuuri, rahvuspühade jne kohta. Kadrina Keskkoolis juhib projektitööd õpetaja Merike Sikk.

 

Projekt "Letters To Friends"

Sõmeru põhikool, õpetaja Tiina Erala

 

Koolid teevad koostööd, et tutvustada oma partneritele üksteise keelt ja kultuuri nn Interneti-tähestiku loomise kaudu. Projektis osalevad 7-8- aastased õpilased, kes alles alustavad kirjatarkuse omandamist. Tähestiku loomiseks kasutatakse ühist blogi, kevadeks valmib piltidega illustreeritud ülevaade õpitud sõnavarast.

 

Projekst"Give Me Five Big Bad Wolf"

Pärnu Koidula Gümnaasium, õpetaja Tiiu Leibur

Partnerkooli lapsed õppisid üksteist tundma muinasjuttude kaudu. Õpetajad koostasid muinasjutuainetel erinevaid õppematerjale, näiteks integreerides matemaatikasse muinasjutt Tuhkatriinust ja õppides nii kella tundmist.

 

Projekt "What Kind of House Plants Grow in Your Home?"

Tartu Hiie Kool, õpetaja Mari Tõnisson

Projekti käigus õpitakse, kuidas teha veebilehte ja arendatakse nii õpilaste (ja ka õpetajate) inglise keele oskust. Õpilased tutvustad üksteisele oma maal kasvavaid toataimi, pildistades neid, mis kasvavad nende kodudes. Pildid riputatakse need ühisele veebilehele, seejärel otsivad taimedele nii oma emakeelsed kui ladinakeelsed nimed, lisaks koguvad informatsiooni (vanematelt, poest, kirjandusest, internetist) taimede kasvutingimuste kohta ning täiendavad veebilehel avaldatud infot.

 

Projekt "Let's Make Video"

Tartu Hiie Kool, õpetaja Mari Tõnissoni

Projekti raames valmib ennasttutvustav esitlus, klassi, kooli, linna, oma maa noorte huvisid kajastav ning vabalt valitud teemal videod. Kõik valminud tööd riputatakse üles ühisele veebilehele. Projektis osalevad 15-16-aastased õpilased koos õpetajatega.

 

Projekt "Pupils' Day"

Neeme Algkool, õpetaja Inga Korts-Laur

Nelja kooli koostööprojektis kirjeldavad 7-12 aastased õpilased oma päeva.

Neeme algkooli õpilased teevad projektitööd inglise keele tundides ja inglise keele ringis. Projekt on integreeritud igapäevasesse õppetöösse ja hõlmab kogu ainekava.

Õpilased vahendavad informatsiooni oma kooli kohta. Tuuakse välja sarnasused ja erinevused enda ning partnerite koolielu vahel.

 

Projekt "Beautiful"

Lauka Põhikool, õpetaja Aave Kark

Projekt jõulauajast partnerite koolides. Õpilased õppisid tundma Euroopa geograafiat, uurisid jõulutraditsioone ning said kasutada arvutiõpetuse tunnis õpitut. Üheskoos tõlgiti tervitust, õpiti laulu, mis sõpruskooli õpilastele video kaudu esitati. Lisaks sellele valmisid jõuluteemalised kaunistused. Kõike tehtut vahendati ajaveebi kaudu.

 

Projekt "Snowmen- Childrens' Friends"

Pärnu Vanalinna Põhikool, õpetaja Tuuli Koitjärv

Projektitööd teevad algklasside õpilased. Tegeldes mitmel erineval moel lumememmedega (lauldes, joonistades, meisterdades) mõeldakse ka globaalstele teemadele, näiteks kliimasoojenemisele ja võetakse osa globaalse kliimasoojendamise vastasest päevast.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.