| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

eTwinning

Page history last edited by Laine 4 years, 6 months ago

eTwinning Järvamaal

Õppepäev Paide Gümnaasiumis

20.märts 2008

Päevakava

10.00 - 10.15 Kogunemine
10.15 - 10.30 Sissejuhatus ja programmi Sõpruskoolid Eurooaps/eTwinning ühitutvustus, Elo Allemann
10.30 - 11.00 Näiteid eTwinningu projektidest
  Kairi Laane, Viimsi Keskkool
  Anneli Tumanski, Väätsa Põhikool
11.00 - 11.30 Projektõpe ja ülevaade töövahenditest, mida projektitöös kasutada
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 12.00 Tööriistade praktiline koolitus (PBwiki)
12.00 – 13.15 eTwinningu portaaliga tutvumine ja registreerumine
13.15 - 14.00 Projektiidee genereerimine ja arutelu
14.00 - 14.15 Kokkuvõtete tegemine päevast

 

Õppepäeva pildid

 

 

eTwinningu portaal http://www.etwinning.net

 

Näited projektidest

Kasulikke linke

 

Järvamaa infojuhid ja arvutiõpetajad

 

http://tyripk.ee/tiiger

 

CreativeCommons - avatud sisulitsents

Attribution-Noncommercial-ShareAlike  (BY-NC-SA)

Attribution - Kohustus viidata teosele autori poolt määratud viisil

Noncommercial - Teost ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel

ShareAlike - Muudatusi ja tuletatud teoseid tuleb edasi levitada sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel

Creative Commonsi litsents
Autori Laine teos pealkirjaga Õppematerjal on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.