| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

eTwinning

Page history last edited by Laine 3 years, 2 months ago

eTwinning Järvamaal

Õppepäev Paide Gümnaasiumis

20.märts 2008

Päevakava

10.00 - 10.15 Kogunemine
10.15 - 10.30 Sissejuhatus ja programmi Sõpruskoolid Eurooaps/eTwinning ühitutvustus, Elo Allemann
10.30 - 11.00 Näiteid eTwinningu projektidest
  Kairi Laane, Viimsi Keskkool
  Anneli Tumanski, Väätsa Põhikool
11.00 - 11.30 Projektõpe ja ülevaade töövahenditest, mida projektitöös kasutada
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 12.00 Tööriistade praktiline koolitus (PBwiki)
12.00 – 13.15 eTwinningu portaaliga tutvumine ja registreerumine
13.15 - 14.00 Projektiidee genereerimine ja arutelu
14.00 - 14.15 Kokkuvõtete tegemine päevast

 

Õppepäeva pildid

 

 

eTwinningu portaal http://www.etwinning.net

 

Näited projektidest

Kasulikke linke

 

Järvamaa infojuhid ja arvutiõpetajad

 

http://tyripk.ee/tiiger

 

CreativeCommons - avatud sisulitsents

Attribution-Noncommercial-ShareAlike  (BY-NC-SA)

Attribution - Kohustus viidata teosele autori poolt määratud viisil

Noncommercial - Teost ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel

ShareAlike - Muudatusi ja tuletatud teoseid tuleb edasi levitada sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel

Creative Commonsi litsents
Autori Laine teos pealkirjaga Õppematerjal on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.